• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Avtoreferatlar

* SABIROVA GULNOZA SADIKOVNA - UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QITUVCHILARIGA INGLIZ TILI OLMOSHLARINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'RGATISH METODIKASI - yuklash 

* МАМАТКУЛОВ ХУРШИД АБДУРАШИДОВИЧ - ПЕДАГОГЛАРДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАР БЎЙИЧА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АХБОРОТМЕТОДИК ТАЪМИНОТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* РАШИДОВА ФЕРУЗА МУСАЕВНА - ЎЗБЕКИСТОН УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА  CEFRНИ ТАТБИҚ ЭТИШНИНГ  КОНЦЕПТУАЛ-МЕТОДИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (инглиз тили мисолида) - yuklash

* ИСРАИЛОВА МАҲСУДА НИҒМАТУЛЛАЕВНА - ЛОТИН ТИЛИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАРИНИ ИНТЕЛЛУКТУАЛ-МАДАНИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* АЛИМОВ ФАРҲОД ШАРАБИДИНОВИЧ - ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЁЗУВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (НОФИЛОЛОГИК ФАКУЛЬТЕТЛАР МИСОЛИДА) yuklash

* КУЛМАТОВ БАХРАМ ГУЛЯМОВИЧ - ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ЎҚИТИШДА CEFR МЕЗОНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* НАЗАРОВА МАДИНА АТАХАНОВНА - ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ МАТНЛАРНИ ЎҚИШДА ТАЛАБАЛАРНИ ЛЕКСИК ПОЛИСЕМИЯГА ЎРГАТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* АБДУЛЛАЕВА ФЕРУЗА СУЮНОВНА - ЮРИДИК ТЕРМИНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (инглиз тили мисолида) - yuklash

* ТЎХТАСИНОВ ИЛХОМЖОН МАДАМИНОВИЧ - ТАРЖИМОН ТАЙЁРЛАШДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ЭКВИВАЛЕНТЛИК ҲОДИСАСИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ - yuklash

* НАЗАРОВА САЙЕРА - ХИТОЙ ТИЛИГА ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧЕТ ТИЛИ ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

* БУТАЕВ ШАВКАТ ТУРДАЛИЕВИЧ - АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЛИНГВИСТИК ЛУҒАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ (инглиз тили мисолида) - yuklash

* АЗИЗОВА ФОТИМАХОН САИДБАХРАМОВНА - ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИ ЎРГАТИШНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида) - yuklash

* ТАЖИБАЕВ ГАЙРАТЖОН ШОВДОРОВИЧ - БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИГА ЧЕТ ТИЛ ЎҚИТИШДА КОММУНИКАТИВ ЁНДАШУВ - yuklash 

* РАҲМОНОВ АЗИЗХОН БОСИТХОНОВИЧ - ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КОММУНИКАТИВ КЎНИКМАЛАРИНИ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВОСИТАЛАРИ ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ (5-9 синф ўқувчилари мисолида) -  yuklash

* АБДУЛЛАЕВА САИДАХОН НУРИТДИНОВНА - АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎЗБЕК ГУРУҲЛАРИДА РУС ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА ИМЛО КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА КОММУНИКАТИВ ЁНДАШУВ - yuklash

* ЖЎРАЕВ АБДУНАЗАР ХАТАМНАЗАРОВИЧ - ИСПАН ТИЛИДА ТАЛАБАЛАР КОММУНИКАТИВ МАЛАКАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

ГУЛЯМОВА МАВЛУДА ХАМИТОВНА - ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ -yuklash

МУРАДКАСИМОВА КАМОЛА ШУХРАТОВНА   - ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР КЎНИКМА ВА МАЛАКАЛАРИНИ БАҲОЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ   yuklash

САЛИШЕВА ЗИЛОЛА ИСМАИЛОВНА - ЎЗБЕК ТИЛИ МАШҒУЛОТЛАРИДА ТАЛАБАЛАР МОНОЛОГИК НУТҚИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (рус гуруҳларида)  yuklash

ДЖУРАЕВ ДИЛШОД МАМАДИЯРОВИЧ - ХИТОЙ ТИЛИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ yuklash

Chop etish
-->