• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Falsafa doktori (PhD) dissertasiyasining himoyasi

 2022 yil 14 aprel, soat 10:00  ZOOM onlayn dasturi bo’lib o’tadi

Kun tartibi

Ахмедова Анорхон Насивали қизи 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi bo’yicha tayyorlangan “Parallel korpusda o‘xshatishlarning leksik-semantik munosabatlari tadqiqi(inglizcha-o‘zbekcha va o‘zbekcha-inglizcha) parallel matnlar asosida” mavzusidagi pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiyasining himoyasi

Ilmiy rahbar

Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, filologiya fanlari doktori, dosent

Opponentlar:

Xayrullayev Xurshidjon Zayniyevich, filologiya fanlari doktori, dosent

Ataboyev Nozimjon Bobojon o‘g‘li, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

07 Aprel 2022
Chop etish
-->