• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Dars jadvali

Universitet fakultetlari dars jadvali

 

INGLIZ TILI 1-FAKULTETI

1 kurs

2 kurs

3 kurs

4 kurs onlayn 

 

INGLIZ TILI 2-FAKULTETI

1 kurs

2 kurs

3 kurs

4 kurs

 

INGLIZ TILI 3-FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

INGLIZ TILI FILOLOGIYA FAKULTETI

1 kurs

1 kurs kechki

2 kurs

2 kurs kechki

3 kurs

3 kurs kechki

4 kurs

4 kurs kechki

 

ROMAN-GERMAN FILOLOGIYASI FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

 

XALQARO JURNALISTIKA FAKULTETI

1 kurs

2 kurs

3 kurs

 

 

TARJIMA NAZARIYASI VA AMALIYOTI FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

 

RUS FILOLOGIYASI FAKULTETI

1 kurs 

1 kurs kechki

2 kurs

2 kurs kechki

3 kurs

3 kurs kechki

4 kurs

4 kurs kechki

SHARQ FILOLOGIYASI FAKULTETI

1 kurs 

1 kurs kechki

2 kurs

2 kurs kechki

3 kurs

4 kurs

KECHKI TA'LIM BO'LIMI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

 

Chop etish
-->