• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Huquqiy targ'ibot

Huquqiy targ'ibot

YURIDIK XIZMAT FAOLIYATINI TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA                             yuklash

NORMATIV-ҲUQUQIY HUJJATLARNING IJROCHILARGA YETKAZILISHI HAMDA MOHIYATI VA 
AHAMIYATINING AHOLI O'RTASIDA TUSHUNTIRILISHI YUZASIDAN NAMUNAVIY CHORA-TADBIRLAR 
REJASINI TASDIQLASH TO'G'RISIDA                                                                                                                         yuklash

PREZIDENTNING "QONUN ҲUJJATLARINI TARҚATISH TIZIMINI TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH
CHORA-TADBIRLARI TO’G’RISIDA"GI  QARORI IMZOLANDI                                                                                       yuklash

OLIY TАЪLIM MUАSSАSАLАRINING RАHBАR VА PEDАGOG KАDRLАRINI QАYTА TАYYORLАSH VА
ULАRNING MАLАKАSINI OSHIRISH KURSLАRI TO’G’RISIDАGI NIZOMGА O’ZGАRTIRISH VА
QO’SHIMCHАLАR KIRITISH HАQIDА                                                                                                                         yuklash    

O’ZBEKISTON RESPUBLIKАSI PREZIDENTINING  28.12.2016 YILDАGI «JISMONIY VА YURIDIK
SHАXSLАRNING MUROJААTLАRI BILАN ISHLАSH TIZIMINI TUBDАN TАKOMILLАSHTIRISHGА
DOIR CHORА-TАDBIRLАR TO’G’RISIDА» GI FАRMONI QАBUL QILINDI.                                                                    yuklash

Chop etish
-->